Instrukcja użytkowania

PRZECIWWSKAZANIA W STOSOWANIU PÓŁMASKI:

Półmaski filtrującej nie wolno używać:
– w atmosferze zawierającej mniej niż 17% tlenu
– w pomieszczeniach o nieodpowiedniej wentylacji i małej kubaturze np. kanały, studzienki, zbiorniki
– w atmosferze, w której występują zanieczyszczenia w postaci gazów, par i mgieł oprócz przypadków wyszczególnionych w zakresie stosowania
– osobom posiadającym bujny zarost gdyż może to uniemożliwić szczelne przyleganie do twarzy

SPOSÓB UŻYTKOWANIA PÓŁMASKI


Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją użytkowania półmaski, sprawdzić czy nie została przekroczona data jej przydatności do użycia oraz czy półmaska nie wykazuje zewnętrznych uszkodzeń mechanicznych, tzn. sprawdzić :
– czy nie jest uszkodzone opakowanie jednostkowe
– czy nie jest uszkodzony zawór wydechowy
– czy taśmy nagłowia nie są naderwane
– czy nie jest uszkodzone pokrycie półmaski

W celu zapewnienia jek najlepszego przylegania a co za tym idzie zapewnienia jak najlepszej szczelności półmaski sposób zakładania , dopasowanie i zdejmowanie powinno przebiegać wg następującego schematu:
– zacisk nosowy ukształtować na kciuku
– założyć dolną taśmę nagłowia na kark a następnie ująć czaszę półmaski w obie dłonie i przyłożyć do twarzy tak aby czasza zakrywała usta , nos i podbródek
– założyć górną taśmę nagłowia na potylicę
– długość taśmy nagłowia należy dopasować tak aby zapewnić szczelne przyleganie czaszy na obrzeżu bez jej deformacji
– zacisk nosowy uformować dopasowując go do kształtu nosa w taki sposób aby zapewnić szczelność półmaski nie powodując nadmiernego ucisku
– zdejmując półmaskę należy chwycić za czaszę , odciągnąć ją od twarzy i unieść do góry

W trakcie użytkowania półmaski następuje wzrost oporów oddychania powodowany osadzaniem sie na niej pyłów. Jeśli użytkownik uzna, że opór znacznie wzrósł i uniemożliwia oddychanie to półmaskę należy wymienić na nową.

Półmaska przeznaczona jest do stosowania przez okres 8 godzin

KONSERWACJA I PRZECHOWYWANIE


Półmaska filtrująca jako sprzęt jednorazowego użytku nie podlega konserwacji. Półmaski należy przechowywać w opakowaniach jednostkowych producenta. Półmaski należy chronić przed działaniem agresywnych substancji chemicznych, wilgocią i zabrudzeniem.