O firmieCentrum Laboratoryjno­Produkcyjne „Labor Orzeł Biały” Sp. z o.o. powstało 1 grudnia 1999 r. w wyniku wydzielenia ze struktury organizacyjnej Orzeł Biały S.A. Wydziału Badań i przekształcenia go w niezależny podmiot gospodarczy. Spółka jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Katowicach , Wydział VIII Gospodarczy, wpis do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000057824. NIP 626­25­66­881, Regon 276661897

Firma CLP Labor Orzeł Biały Sp. z o.o. produkuje jednorazowe półmaski filtrujące do ochrony dróg oddechowych. Półmaski te są produkowane od 1996 roku przy użyciu materiałów najwyższej jakości zgodnie z wymaganiami normy europejskiej EN 149: 2001 +A1: 2009

Wszystkie produkty spełniają wymagania Dyrektywy Europejskiej nr 89/686/EWG i posiadają certyfikaty oceny typu WE nadane przez Centralny Instytut Ochrony Pracy w Warszawie. Nasze półmaski to wynik wielu lat poświęconych na badania czynników szkodliwych występujących na stanowiskach pracy. Badania te doprowadziły do opracowania specjalistycznych półmasek wyposażonych we włókniny napawane opatentowanymi w Urzędzie Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej roztworami pochłaniającymi takie czynniki szkodliwe jak: węglowodory aromatyczne, substancje smoliste, benzo­a­piren, pary kwasu fluorowodorowego, pary kwasu siarkowego, pary i pyły ołowiu i jego związków oraz wiele innych.